Trung tâm y tế huyện Quế Võ được thành lập từ năm 1960 với 50 giường bệnh. Năm 1992 thành lập thành Trung tâm y tế huyện Quế Võ. Nhưng đến năm 2006 tách ra thành Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế dự phòng huyện Quế Võ. Năm 2011 Bệnh viện chuyển ra cơ sở mới với 4 phòng chức năng và 5 khoa lâm sàng, 01 phòng khám khu vực. Từ tháng 10 năm 2018 Trung tâm y tế huyện Quế Võ lại được tái lập từ 3 đơn vị là Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế huyện Quế Võ và Trung tâm DS – KHHGĐ.

Hiện tại trung tâm có 5 phòng chức năng, 13 khoa hoạt động chuyên môn và 21 trạm Y tế xã, thị trấn. Với mục tiêu là nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trung tâm huyện Quế Võ đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu về các trạm y tế xã, thị trấn như: Các hoạt động chăm sức khỏe người cao tuổi, bệnh không lây nhiễm,triển khai mô hình khám bác sỹ gia đình, duy trì tốt công tác tiêm chủng mở rộng và tiêm vacxin dịch vụ tại 21 trạm y tế xã, thị trấn…

Được sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền mà trực tiếp là Sở Y tế và Huyện ủy Quế Võ, TTYT huyện Quế Võ đã được đầu tư cả về hạ tầng cơ sơ, trang thiết bị và nguồn nhân lực…, với phương châm giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt nhất tại tuyến cơ sở, giảm tải bệnh nhân tuyến trên và giảm chi phí xã hội. Trong những năm gần đây TTYT huyên Quế Võ đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.