GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ – QLCL – CĐT

 1. Địa chỉ chính: Tầng 3, Nhà A1
 2. Điện thoại:
 3. Nhân lực của phòng:
Nguyễn Tiến Việt              Bác sĩ CKI. Trưởng phòng
Nguyễn Văn Dũng             Bác Sĩ. Phó Trưởng phòng
Phạm Thị Thúy                  Cử nhân. Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Hương             Cử nhân. Nhân viên
Nguyễn Thị Mai Khanh Bác sĩ. Nhân viên
Đào Hồng Nga Điều dưỡng Nhân viên
Nguyễn Thị Tới Điều dưỡng Nhân viên
Nguyễn Thị Hà Điều dưỡng Nhân viên
Nguyễn Văn Phú Kỹ sư CNTT Phụ trách CNTT
Dương Văn Phương Kỹ sư CNTT Nhân viên
Nguyễn Thị Hà Cử nhân YTCC Nhân viên
Trần Thị Lam Hộ lý Nhân viên

 

 1. 4. Lịch sử của phòng:

Từ 1/1997 đến 2004, phòng Kế hoạch tổng hợp đồng chí Bác sĩ Phạm Đình Đức – Trưởng phòng.

Tháng 10/2005, Trung tâm y tế huyện Quế Võ được chia tách thành Bệnh viện đa huyện, Trung tâm y tế và Trung tâm Dân số huyện Quế Võ.

*. Bệnh viện đa huyện Quế Võ

 • Tháng 10/2005- 2012, thành lập Phòng Kế hoạch nghiệp vụ đồng chí: Đỗ Đức Huy – Trưởng phòng
 • Năm 2012  – 2017  . Phòng Kế hoạch tổng hợp đồng chí: Bùi Văn Lanh – Trưởng phòng
 • Năm 2017  – 10/2018  . Phòng Kế hoạch tổng hợp đồng chí: Nguyễn Văn Dũng – Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng
 • Từ 1/10/2018 đến nay. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ QLCL – CĐT đồng chí: Nguyễn Tiến Việt – Trưởng phòng

*. Trung tâm y tế dự phòng  huyện Quế Võ

 • Tháng 10/2005-2008, thành lập Phòng hành chính tổng hợp, Đồng chí:  Nguyễn Thị Minh – Phụ trách phòng; nhiệm vụ: Kế hoạch tổng hợp – Tổ chức hành chính – kế toán.
 • Năm 2009-2012 thành lập Phòng hành chính tổng hợp, Đồng chí:  Nguyễn Vân Hoàng – Phụ trách phòng; nhiệm vụ: Kế hoạch tổng hợp – Tổ chức hành chính – kế toán.
 • Năm 2012 – 2018 thành lập phòng Kế hoạch – Tài Chính, Đồng chí:  Lưu Thị Mỹ Hường – Phụ trách

Tháng 10/2018, Trung tâm y tế huyện Quế Võ được thành lập trên cơ sở sát nhập 03 đơn vị là Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế và Phòng Dân số huyện Quế Võ.

 • Tháng 10/2018, thành lập Phòng Kế hoạch nghiệp vụ – QLCL – CĐT thuộc Trung tâm y tế huyện Quế Võ, Đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Trưởng phòng
 1. Chức năng nhiệm vụ:

5.1 chức năng

Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

5.2. Nhiệm vụ

Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

 Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

6. Thành tích thi đua của Phòng

Kể từ khi được thành lập đến nay ảnh phòng

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *